הצטרפות לארגון

נא להדפיס את טופס הבקשה להצטרפות לארגון ולשלוח ממולא וחתום לכתובת:

ארגון עולי מרכז אירופה, מוריה 55, חיפה 3457320.

ניתן להעביר את טופס הבקשה גם באמצעות פקס: 04-8346987,  או בדואר אלקטרוני: batsheva@beit-horim.org.il

משרדי הקהילה רחוב מוריה 55, חיפה, טלפון: 04-8258989

להורדת והדפסת הטופס

לחץ כאן